تبلیغات
پزشک من - خودبیمار انگاری-دکتر امیر ملکشاهی
سلامت فردی = سلامت جامعه

خودبیمار انگاری-دکتر امیر ملکشاهی

سه شنبه 19 مهر 1390 12:20 ق.ظ

نویسنده : دکتر ملکشاهی
•توضیح‌کلی‌                                                                                                                                                                                                                           خودبیمارانگاری‌ عبارت‌ است‌ از اختلالی‌ که‌ در آن‌ فرد قویاً اعتقاد دارد که‌ مبتلا به‌ یک‌ بیماری‌ جدی‌ یا مرگبار است‌، علی‌رغم‌ این‌ که‌ معاینات‌ و بررسی‌های‌ پزشکی‌ کامل‌ و همه‌ جانبه‌ هیچ‌ مشکلی‌ را نشان‌ نداده‌اند. فرد معمولاً در مورد بیماری‌ها، تشخیص‌ و درمان‌ آنها اطلاعات‌ زیادی‌ کسب‌ می‌کند زیرا به‌ پزشکان‌زیادی‌مراجعه‌کرده‌وتحت‌بررسی‌های‌زیادی‌قرارمی‌گیرد.                                                                                                                              •علایم‌شایع‌                                                                                                                                                                                                                            اضطراب‌ و شکایت‌ مداوم‌ از وجود علایمی‌ در هر قسمتی‌ از بدن‌. مشغولیت‌ ذهنی‌ در رابطه‌ با احتمال‌ ابتلا به‌ بیماری‌ قلبی‌ یا سرطان‌ در این‌ افراد زیاد دیده‌ می‌شود. علایم‌ ممکن‌ است‌ تغییر کنند اما اعتقاد فرد به‌ این‌ که‌ یک‌ بیماری‌ جدی‌ دارد پا برجا می‌ماند. علایمی‌ که‌ بیشتر از بقیه‌ از آنها شکایت‌ وجود دارد، عبارتند از بی‌خوابی‌، مشکلات‌ جنسی‌ و ناراحتی‌ گوارشی‌ مثل‌ نفخ‌، آروغ‌ زدن‌ و دل‌ پیچه‌. علایمی‌ که‌ فرد از آنها شکایت‌ دارد ممکن‌ است‌ تغییر کنند و بسیار اختصاصی‌، عمومی‌ یا مبهم‌ باشند.                                                                                                                                                                                                                •علل‌                                                                                                                                                                                                                                    احتمالاً عارضه‌ای‌ از سایر اختلالات‌ روانی‌ است‌، اما علت‌ آن‌ قطعی‌ نیست‌. خود بیمار انگاری‌ در افرادی‌ که‌ قبلاً یک‌ بیماری‌ جسمانی‌ واقعی‌ در کودکی‌ داشته‌اند یا در ارتباط‌ نزدیک‌ با یک‌ خویشاوند بیمار بوده‌اندبیشتردیده‌می‌شود.                                                                                                                                                                                      • عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر                                                                ناشناخته‌هستند.                                                                                                                                                                                                                      • پیشگیری‌ راه‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ از آن‌ شناخته‌ نشده‌ است‌. باید سعی‌ شود به‌ کودک‌ بیمار توجه‌ بیش‌ از حد مبذول‌ نشود. به‌ هنگام‌ سلامتی‌ نیز باید به‌ کودک‌ به‌ حدکافی‌ محبت‌ کرد و از وی‌ حمایت‌ به‌ عمل‌آورد.                                                                                                                                                                                                                             • عواقب‌ مورد انتظار معمولاً به‌ درمان‌ مقاوم‌ است‌. اکثر بیماران‌ تا آخر عمر بر این‌ اعتقاد باقی‌ می‌مانند که‌یک‌بیماری‌جدی‌دارندومرتباًبه‌پزشکان‌مختلف‌مراجعه‌می‌کنند.                                                                                                                                                                         •عوارض‌احتمالی‌هدردادن‌پول‌برای‌کارهای‌پزشکی‌غیرضروری‌وگاهی‌خطرناک‌اصراربرانجام‌اعمال‌جراحی‌یا مصرف‌داروهای‌غیرضروری‌                                                                                                                                                                       درمان‌                                                                                                                                                                                                                               •اصول‌کلی‌                                                                                                                                                                                                                             شرح‌ حال‌ و معاینه‌ بالینی‌ ، بررسی‌های‌ پزشکی‌ برای‌ رد در یک‌ بیماری‌ جسمی‌ ، ارزیابی‌ روانی‌                                                                                                                         برای‌ اعضای‌ خانواده‌ زندگی‌ کردن‌ با این‌ افراد غالباً مشکل‌ است‌ زیر آنها مرتب‌ نگران‌ هستند و نیازمند توجه‌. این‌ افراد واقعاً رنج‌ می‌برند و باید سعی‌ شود که‌ از آنها حمایت‌ به‌ عمل‌ آید. رفتار مثبت‌ که‌ به‌ شکایات‌ جسمی‌ مربوط‌ نیست‌راتشویق‌کنیدوجایزه‌دهید.به‌هیچ‌عنوان‌مشوق‌«نقش‌بیمار»برای‌فردنباشید.                                                                               خود بیماران‌ هم‌ باید سعی‌ کنند تا به‌ جای‌ علایم‌ روی‌ سایر جنبه‌ها یا مشکلات‌ زندگی‌ تمرکز کنند. باید سعی‌شودازرفتن‌پیش‌پزشکانمختلف‌به‌طوردایمی‌وانجامآزمایشات‌مکررخودداری‌شود.                                                                                                                                                                                                                         • داروها معمولاً دارویی‌ برای‌ این‌ اختلال‌ ضرورت‌ ندارد. پزشک‌ ممکن‌ است‌ داروهای‌ آرام‌بخش‌ به‌طور کوتاه‌مدت‌تجویزکند.                                                                                                                                                                                                                   •ژیم‌غذایی‌رژیم‌خاصی‌توصیه‌نمی‌شود.ازمصرف‌الکل‌جداًخودداری‌کنید.                                                                                                                                                               »»دراین‌شرایط‌به‌پزشک‌خودمراجعه‌نمایید                                                                                                                                                                                   اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ خود بیمار انگاری‌ را دارید و می‌خواهید که‌ کمک‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ بگیرید.اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. آرام‌بخش‌های‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانی‌ یا وابستگی‌ ایجاد نمایند.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 26 اردیبهشت 1391 09:45 ق.ظ