پزشک من tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com 2018-06-21T17:33:13+01:00 mihanblog.com پزشکان زنان و زایمان استان کرمانشاه 2012-05-15T06:38:47+01:00 2012-05-15T06:38:47+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/29 دکتر ملکشاهی لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص زنان وزایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ردیف پزشک تلفن آدرس ۱ دکتر فرزانه چوبساز ۷۲۷۷۷۶۸ پارکینگ-ساختمان مهرگان ۲ دکتر طراوت فاخری ۷۲۷۷۷۶۳ پارکینگ-ساختمان شفا ۳ دکتر شهره ملک خسروی ۷۲۸۲۴۴۴ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی ۴ دکتر نگین رضاوند ۷۲۱۲۹۷۹ پارکینگ-ساختمان ایرانیان ۵ دکتر فیروزه ویسی ۷۲۱۰۷۷۸ چهار راه مهدیه ۶ دکتر انیس الدوله نانکلی ۷۲۷۶۰۱۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص زنان وزایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردیف پزشک تلفن آدرس
۱ دکتر فرزانه چوبساز ۷۲۷۷۷۶۸ پارکینگ-ساختمان مهرگان
۲ دکتر طراوت فاخری ۷۲۷۷۷۶۳ پارکینگ-ساختمان شفا
۳ دکتر شهره ملک خسروی ۷۲۸۲۴۴۴ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۴ دکتر نگین رضاوند ۷۲۱۲۹۷۹ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۵ دکتر فیروزه ویسی ۷۲۱۰۷۷۸ چهار راه مهدیه
۶ دکتر انیس الدوله نانکلی ۷۲۷۶۰۱۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۷ دکتر سهیلا نانکلی ۷۲۷۶۰۱۰ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۸ دکتر مریم زنگنه ۷۲۱۰۷۶۷ چهار راه مهدیه
۹ دکتر نسرین جلیلیان ۷۲۳۴۳۹۵ پارکینگ-ساختمان شفا
۱۰ دکتر فرحناز کشاورزی ۷۲۳۰۵۵۵ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۱۱ دکتر حمیرا نجومی ۷۲۲۹۴۸۱ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۱۲ دکتر فهیمه شجری ۷۲۷۷۹۹۷ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۱۳ دکتر ژاله شکری ۷۲۹۴۴۴۶ پارکینگ شهرداری
۱۴ دکتر نوشین محمدی ۷۲۱۵۱۳۰ چهار راه مهدیه
۱۵ دکتر یگانه مکری ۷۳۰۰۰۵۰ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۱۶ دکتر فاطمه آزادی ۷۲۱۶۶۸۶ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۱۷ دکتر طاهره آذری ۷۲۳۶۱۶۶ پارکینگ شهرداری
۱۸ دکتر بتوله ابرش پور ۷۲۸۳۶۷۰ پارکینگ شهرداری
۱۹ دکتر فرانک اتابکی ۷۲۳۶۳۴۰ درمانگاه امام رضا(ع)
۲۰ دکتر پارامیس برومندان ۷۲۸۸۴۸۱ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۱ دکتر محمدعلی بصیری ۷۲۳۹۷۷۷ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۲ دکتر نیلوفر پارساپور ۷۲۷۳۵۴۹ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۳ دکتر مژگان چقاکبودی ۷۲۸۶۶۸۶ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۲۴ دکتر لیدا حیدریان ۷۲۷۱۳۲۱ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۲۵ دکتر فریبا خانی پویانی ۷۲۱۶۴۸۴ پارکینگ-ساختمان ایرانیان
۲۶ دکتر زهره خداپرست ۷۲۲۵۹۴۹ پارکینگ شهرداری
۲۷ دکتر الهام خیرالهی ۷۲۱۰۶۴۰ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۲۸ دکتر طاهره دارایی نیا ۷۲۸۰۸۱۸ پارکینگ-ساختمان اجلالیه
۲۹ دکتر آنیا ذاکری الحسینی ۷۲۱۰۶۴۱ پارکینگ-خیابان حاج محمد تقی
۳۰ دکتر مهری رشیدی ۷۲۸۷۵۶۵  پارکینگ-ساختمان شفا
۳۱ دکتر علی اصغر شبیری ۷۲۳۳۲۲۶ پاساژ سریری
۳۲ دکتر محمد حسین صانعی ۷۲۲۴۹۹۴ خیابان معلم غربی
۳۳ دکتر وجیهه صدیقی ۷۲۹۰۰۹۳ خیابان موید
۳۴ دکتر معصومه فوائدی ۷۲۲۵۱۹۷ پارکینگ-ساختمان متخصصین
۳۵ دکتر نیکو کریمی ۴۲۹۵۸۴۴ مسکن
۳۶ دکتر پروانه مشتاق ۷۲۹۸۲۲۶ پارکینگ-ساختمان اجلالیه


]]>
آدرس و شماره تماس بیمارستانهای استان کرمانشاه 2012-05-15T06:30:24+01:00 2012-05-15T06:30:24+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/28 دکتر ملکشاهی جهت دسترسی آسان همشهریهای عزیز تلفن بیمارستانهای کرمانشاه بر روی وبلاگ قرار گرفت بیمارستان امام رضا(ع) بخش تلفن آدرس تلفن خانه ۸ الی ۴۲۷۶۳۰۱ انتهای سرخه لیژه تلفن خانه ۲ الی ۴۲۷۶۳۳۱   بیمارستان امام علی(ع) بخش تلفن آدرس تلفن خانه ۸۳۶۰۰۴۱ بلوار شهید بهشتی ۸۳۶۰۲۹۵ تماس اضطراری ۸۳۸۸۲۹۴   بیمارستان معتضدی بخش تلفن آدرس تلفن خانه ۲ الی ۷۲۴۶۳۵۱ میدان فردوسی تلفن خانه ۷۲۴۶۶۹۳   بیمارستان فارابی  تلفن بیمارستانهای کرمانشاه بر روی وبلاگ قرار گرفت

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۸ الی ۴۲۷۶۳۰۱ انتهای سرخه لیژه
تلفن خانه ۲ الی ۴۲۷۶۳۳۱

 

بیمارستان امام علی(ع)

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۸۳۶۰۰۴۱ بلوار شهید بهشتی
۸۳۶۰۲۹۵
تماس اضطراری ۸۳۸۸۲۹۴

 

بیمارستان معتضدی

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۲ الی ۷۲۴۶۳۵۱ میدان فردوسی
تلفن خانه ۷۲۴۶۶۹۳

 

بیمارستان فارابی

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۸۲۶۰۷۰۰ نرسیده به دولت آباد
۸۲۶۱۰۴۶
۸۲۶۴۸۰۲

 

بیمارستان طالقانی

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۹ الی ۸۳۶۷۹۸۵ بلوار شهید بهشتی
۸۳۸۰۵۵۵

 

بیمارستان امام خمینی

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۷۲۷۸۷۵۹
۷۲۷۸۹۲۵
۷۲۷۸۴۵۷
۷۲۸۳۶۰۲

 

بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۶ الی ۷۲۱۸۲۰۴  چهار راه هلال احمر
۷۲۱۸۲۰۹

 

بیمارستان منزه

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۷۲۲۸۴۶۶ خیابان منزه
۷۲۲۶۷۶۸

 

بیمارستان بیستون

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۶ الی ۸۳۲۱۷۰۵ رسالت

 

بیمارستان تخصصی سجاد

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۹ الی ۷۲۵۳۶۰۸ خیابان بهار

 

بیمارستان ۵۲۰ ارتش

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۸ الی ۷۲۷۲۰۱۶ خیابان لشگر

 

بیمارستان امام حسین(ع)

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۳ الی ۴۲۷۴۶۴۱ ابتدای پارک کوهستان

 

بیمارستان شهدا

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۵ الی ۸۳۵۴۱۱۳ بلوار شهید بهشتی

 

بیمارستان حضرت معصومه(س)

بخش تلفن آدرس
تلفن خانه ۸ الی ۴۲۳۰۰۰۵ بلوار- نرسیده به سه راه مسکن


]]>
تند ضربانی(تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب)دکتر امیر ملکشاهی 2011-10-15T18:25:35+01:00 2011-10-15T18:25:35+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/26 دکتر ملکشاهی تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌ عبارت‌ است‌ از تندی‌ ضربان‌ قلب‌ به‌ نحوی‌ که‌ قلب‌ بسیار سریع‌تر از حالت‌ طبیعی‌ می‌زند بدون‌ این‌ که‌ فرد فعالیت‌ زیادی‌ داشته‌ باشد. این‌ تندی‌ ضربان‌ قلب‌ بین‌ 150 تا 300 ضربان‌ در دقیقه‌ است‌. فردی‌ که‌ بیماری‌ قلبی‌ ندارد ممکن‌ است‌ با ورزش‌ ضربان‌ قلب‌ را به‌ 160 بار دقیقه‌ یا بیشتر برساند که‌ البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ و مشکلی‌ محسوب‌ نمی‌شود. انواع‌ تند شدن‌ غیرظبیعی‌ ضربان‌ قلب‌ عبارتند از فیبریلاسیون‌ دهلیزی‌، تند ضربانی‌ سینوسی‌، تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌، و تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌ عبارت‌ است‌ از تندی‌ ضربان‌ قلب‌ به‌ نحوی‌ که‌ قلب‌ بسیار سریع‌تر از حالت‌ طبیعی‌ می‌زند بدون‌ این‌ که‌ فرد فعالیت‌ زیادی‌ داشته‌ باشد. این‌ تندی‌ ضربان‌ قلب‌ بین‌ 150 تا 300 ضربان‌ در دقیقه‌ است‌. فردی‌ که‌ بیماری‌ قلبی‌ ندارد ممکن‌ است‌ با ورزش‌ ضربان‌ قلب‌ را به‌ 160 بار دقیقه‌ یا بیشتر برساند که‌ البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ و مشکلی‌ محسوب‌ نمی‌شود. انواع‌ تند شدن‌ غیرظبیعی‌ ضربان‌ قلب‌ عبارتند از فیبریلاسیون‌ دهلیزی‌، تند ضربانی‌ سینوسی‌، تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌، و تند ضربانی‌ بطنی‌.                                                                                                                                                                                           • علایم‌ شایع‌                                                                                                                                                                                                                            تپش‌ قلب‌. نبض‌ بین‌ 180-100 بار در دقیقه‌ می‌زند که‌ بسیار سریع‌تر از حالت‌ طبیعی‌ است‌.       غش‌ کردن‌ یا احساس‌ نزدیک‌ بودن‌ مرگ‌                                                                      درد قفسه‌ سینه‌                                                                                                  سرفه‌ ناخودآگاه‌                                                                                                   تنگی‌ نفس‌                                                                                                                                                                                                                               • علل‌                                                                                                                                                                                                                                    ناشناخته‌ هستند. این‌ حالت‌ می‌تواند در افراد جوانی‌ که‌ هیچ‌گونه‌ شواهدی‌ از بیماری‌ ندارند رخ‌ دهد، اما در عین‌ حال‌ در افراد مسنی‌ که‌ دچار بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌ هستند نیز رخ‌ می‌دهد.                                                                                                                       • عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر                                                                                    بیماری‌ قلبی‌ ، تب‌ ، پرکاری‌ تیرویید ، استرس‌؛ اضطراب‌ ، سیگار کشیدن‌ ، مصرف‌ بعضی‌ از مواد و داروها، مثل‌ کافئین‌، کوکایین‌، افدرین‌ یا سایر داروهای‌ تقویت‌کننده‌ دستگاه‌ سمپاتیک‌                                                                                                                                      • پیشگیری‌                                                                                                         سیگار نکشید ، حتی‌المقدور استرس‌ زندگی‌ خود را کم‌ کنید ، از دکونژستان‌ها؛ داروهای‌ کم‌کننده‌ اشتها؛ قهوه‌ زیاد؛ کولا و سایر محرک‌ها با یا بدون‌ کافئین‌؛ و آمفتامین‌ها پرهیز کنید.                                                                                                                            • عواقب‌ مورد انتظار                                                                                               اکثر موارد موقتی‌ و خوش‌خیم‌ هستند. تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌ را معمولاً می‌توان‌ با درمان‌ کنترل‌ کرد.                                                                                                                                                                                                                       • عوارض‌ احتمالی‌                                                                                                در صورتی‌ که‌ ضربان‌ قلب‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ باز گردانده‌ نشود، امکان‌ دارد نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، حمله‌ قلبی‌، یا ایست‌ قلبی‌، که‌ جان‌ بیمار را به‌ خطر می‌اندازند رخ‌ دهند.                                                                                                                                                    • • • درمان‌                                                                                                                                                                                                                               • اصول‌ کلی‌                                                                                                                                                                                                                             بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ نوار قلب‌، و استفاده‌ از دستگاه‌ هولتر (نوار قلب‌ 24 ساعته‌) باشند.                                                                                                   بستری‌ کردن‌ بیمار، در صورتی‌ که‌ حمله‌ تندضربانی‌، علی‌رغم‌ درمان‌، ادامه‌ یابد.                      ندرتاً استفاده‌ از شوک‌ الکتریکی‌ کنترل‌ شده‌                                                                 گاهی‌ با اقدامات‌ زیر می‌توان‌ ضربان‌ قلب‌ را کاهش‌ داد: ـ نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور کوتاه‌مدت‌ ـ نیشگون‌ گرفتن‌ از پوست‌ بازو به‌ قدری‌ که‌ باعث‌ درد شود. ـ زدن‌ آب‌ سرد به‌ صورت‌، فرو بردن‌ سر در آب‌ سرد به‌ مدت‌ کوتاه‌، یا دوش‌ سرد به‌طوری‌ که‌ آب‌ سرد روی‌ سر بریزد. ـ در بینی‌ و دهان‌ خود را بگیرید و سعی‌ کنید به‌ ملایمت‌ هوا را از بینی‌ خارج‌ کنید به‌طوری‌ که‌ احساس‌ کنید پرده‌های‌ گوش‌ به‌ سمت‌ بیرون‌ حرکت‌ می‌کنند. ـ ناحیه‌ کاروتید گردن‌ را ماساژ دهید، البته‌ منوط‌ به‌ این‌ که‌ روش‌ انجام‌ بدون‌ خطر این‌ تکنیک‌ را فرا گرفته‌ باشید (از پزشک‌ یا سایر پرسنل‌ پزشکی‌ در این‌ زمینه‌ کمک‌ بخواهید).                                                                                                                                                                                                          • داروها                                                                                                            در مواردی‌ که‌ حمله‌ تند ضربانی‌ تکرار می‌شود، امکان‌ دارد یک‌ یا چند دارو برای‌ کنترل‌ ضرباهنگ‌ قلب‌ تجویز شوند. این‌ داروها می‌توانند شامل‌ دیژیتال‌، کینیدین‌، مسدودکنندهای‌ کانال‌ کلسیم‌، پروکاینامید، و مسدودکننده‌های‌ بتا آدرنرژیک‌ باشند.                                                                                                                                                                              • فعالیت‌                                                                                                                                                                                                                                  به‌ هنگام‌ بروز حمله‌، تا زمانی‌ که‌ ضربان‌ قلب‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ باز نگشته‌ باشد دراز بکشید. بین‌ حملات‌، با نظر پزشک‌، به‌طور منظم‌ ورزش‌ کنید. آمادگی‌ جسمانی‌ به‌ پیشگیری‌ از بروز حملات‌ تند ضربانی‌ قلب‌ کمک‌ می‌کند.                                                                                                                                                                                                       » » در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید                                                                                                                                                                                   اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ دچار یک‌ حمله‌ تند ضربانی‌ نامنظم‌ قلب‌ شده‌اید که‌ در عرض‌ 5-4 دقیقه‌ برطرف‌ نشده‌ است‌.                                                                         اگر تنگی‌ نفس‌ رخ‌ دهد.                                                                                         اگر درد قفسه‌ سینه‌ به‌ وجود آید. ]]> ...:: ارتباط شما عزیزان با ما ::... 2011-10-15T00:19:39+01:00 2011-10-15T00:19:39+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/24 دکتر ملکشاهی تمامی هموطنان عزیز ایران اسلامی میتوانندانتقادات-پیشنهادات و معرفی سوءاستفاده کنندگان از نام پزشکان و وبلاگ وسایت "پزشک من" خودرا با صندوق صوتی و دریافت پیام(SMS)زیر باما درمیان بگذارند**********98    Answering & SMSBox Machine       (دوستان عزیزبدلیل حجم بالای تماس های شما عزیزان و مشکلات سیستم پاسخگو تا اطلاع ثانوی وارائه شماره های جدید صندوق صوتی ما قطع میباشد و شما عزیزان میتوانید با ایمیل آدرس Dr.AmirMalekshahi@yahoo.com  باما درارتباط باشید تمامی هموطنان عزیز ایران اسلامی میتوانند
انتقادات-پیشنهادات و معرفی سوءاستفاده کنندگان از نام پزشکان و وبلاگ وسایت "پزشک من" خودرا با صندوق صوتی و دریافت پیام(SMS)زیر باما درمیان بگذارند
**********98    Answering & SMSBox Machine       (دوستان عزیزبدلیل حجم بالای تماس های شما عزیزان و مشکلات سیستم پاسخگو تا اطلاع ثانوی وارائه شماره های جدید صندوق صوتی ما قطع میباشد و شما عزیزان میتوانید با ایمیل آدرس Dr.AmirMalekshahi@yahoo.com  باما درارتباط باشید ]]>
...:: مراکز MRI شهر تهران ::... 2011-10-13T19:34:38+01:00 2011-10-13T19:34:38+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/23 دکتر نادرنیکروش -روانشناس _ انستیتو نوین                                                                                  _ انستیتو نوین                                                                                      88086784   # شهرك قدس - فاز 2 - خیابان هرمزان - خیابان پیروزی جنوبی - نبش خیابان پنجم    ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ بابك                                                                                           6 - 88985105   # بلوار كشاورز - خیابان دهكده - خیابان رستاك   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ بیمارستان امام خمینی                                                                  10 - 66939001   # خیابان باقرخان - مجتمع درمانی بیمارستانی امام خمینی (ره)   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ بیمارستان بقیة ا...                                                                                    2151   # میدان ونك - خیابان ملاصدرا   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ جام جم                                                                                           88786323   # خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نبش خیابان شهید ناصری - شماره 130   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ دكتر اطهری                                                                                    883016328   # خیابان مطهری - خیابان فجر - مقابل بیمارستان جم - كوچه حجت - شماره 6   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ سهروردی                                                                                        88766143   # سهروردی شمالی - بالاتر از منبع آب - نرسیده به مسجد حجت ابن الحسن   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ شهید شوریده                                                                                  66464382   # میدان پاستور - خیابان پاستور - جنب ریاست جمهوری   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ شفا                                                                                               22600519   # خیابان شریعتی - پائین تر از پل صدر - نبش كوچه بهادر - شماره 1874   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ كوثر                                                                                           5 - 22551644   # خیابان پاسداران - بالاتر از كلانتری - مقابل گلستان چهارم - شماره 4   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ كوروش                                                                                       7 - 88317252   # خیابان مطهری - ابتدای سنایی - شماره 171   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _  نما طب                                                                                          77508771   # میدان سپاه - جنب اداره نظام وظیفه شماره 152   ___________________________________________________________________                                                                                                                      _ ولیعصر                                                                                             22052023   # بزرگراه آفریقا - نرسیده به بزرگراه مدرس - كوچه گل گونه - شماره 23                                                                                                                                                                                                                                                                     ]]> اعتیاد به سایتها-تصاویر وفیلمهای سرگرمی بزرگسالان 2011-10-13T19:29:47+01:00 2011-10-13T19:29:47+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/22 دکتر نادرنیکروش -روانشناس تولید و توزیع منابع تصویری جنسی از جمله مجسمه و نقاشی با سبک های مختلف در طول تاریخ رایج بوده که بعضی از این تولیدات جنبه هنری داشته است. امروزه این تولیدات بیشتر به شکل تصاویر و فیلم هایی با مضمون جنسی تبدیل شده و هنوز هم بعضی از این تولیدات صرفا جنبه هنری دارند ولی درصد بسیار بالایی از آنها به قصد تجاری و با تمرکز بر روی مشتری های مرد تولید می شوند.                        &nb تولید و توزیع منابع تصویری جنسی از جمله مجسمه و نقاشی با سبک های مختلف در طول تاریخ رایج بوده که بعضی از این تولیدات جنبه هنری داشته است. امروزه این تولیدات بیشتر به شکل تصاویر و فیلم هایی با مضمون جنسی تبدیل شده و هنوز هم بعضی از این تولیدات صرفا جنبه هنری دارند ولی درصد بسیار بالایی از آنها به قصد تجاری و با تمرکز بر روی مشتری های مرد تولید می شوند.                                                                                             در دهه های اخیر هم که اینترنت در شبکه ارتباطی جهان وارد شده و راهی برای ارائه کردن تمامی این تولیدات از جمله فیلم و عکس و غیره شده است.                                                                                                                                                                  سایتها و منابعی که از طریق شبکه جهانی اینترنت اطلاعات مفیدی را در مورد بهداشت و سلامت جنسی ارائه می کنند رو به گسترش هستند که جای خوشحالی دارد اما در عین حال سایتها و منابعی هستند که به نام "سایتهای سرگرمی برای بزرگسالان" معروف هستند و در این سایتهاست که افراد می توانند به عکس ها و ویدئوهایی با صحنه های جنسی دسترسی پیدا کنند.                                                                                                                                                                                                                                 برخی از این سایتها حتی امکان این را به فرد می دهند که از راه دور با فردی که از طریق اینترنت قادر به اصطلاحا چت کردن یا صحبت کردن با وی هستند رابطه جنسی مجازی و غیره برقرار کند و برای بعضی دیگر هم صرفا خواندن تجربه بقیه افراد جالب است. برای ورود به این سایتها فرد باید حداقل 18 سال داشته باشد در غیر اینصورت در اکثر کشورها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.                                                                                                                                                                                                                                     در این برنامه وارد جزئیات مطالب این سایتها و خطرات احتمالی آنها نمی شویم و صرفا در مورد افرادی صحبت می کنیم که برای تفریح و شاید از روی کنجکاوی به این سایتها مراجعه کرده اند و به مرور زمان متوجه شده اند که به اینکار اعتیاد پیدا کرده اند. این سایت ها برای تهیه کنندگانشان بسیار باصرفه هستند و روزانه حدود 200 سایت به تعداد آنها اضافه می شود.                                                                                                                       مطالب و منابعی که برای سرگرمی بزرگسالان بر روی اینترنت هستند خصوصیات خاص خودشان را دارند که آن ها را از منابع دیگر جدا می کند:                                                              - دسترسی به آن ها آسان است                                                                                                                                                                                                   - هر زمانی که فرد اراده کند در صورتی که کامپیوترش مجهز به رابطه اینترنتی باشد، می تواند از این منابع استفاده کند                                                                                                                                                                                                                 - هر نیازی که داشته باشد از طریق تنوع این منابع می تواند برآورده کند مثلا می خواهد تصویر فردی با موی قرمز ببینید یا فردی که لباس خاصی به تن دارد و غیره.                                                                                                                                                         - فرد در این تجربه نیاز به کس دیگری ندارد و تنهایی می تواند از این منابع لذت ببرد.                                                                                                                                      - فرد می تواند به طور مخفیانه به این منابع رجوع کند و کسی لزوما از این کار وی با خبر نمی شود.                                                                                                                                                                                                                                      - فرد می تواند از اسم مستعار استفاده کند و هرگز هویت واقعی اش را فاش نکند.                                                                                                                                      - فرد تحت فشار نیست که حتما شخص دیگری را راضی کند. مثلا کسی که تا به حال تجربه جنسی نداشته می تواند بدون دغدقه و بدون اینکه کسی سرزنشش کند از طریق اینترنت رابطه جنسی را به صورت مجازی ببیند و یا حتی انجام دهد (که این جنبه تمرینی دارد).                                                                                                                                         - با دیدن تصویرهای متنوع، فرد برای خیالبافی جنسی اش خوراک فکری دارد.                                                                                                                                              ایمیل ها و اس ام اس هایی داشتیم به خصوص از جانب خانم ها که در مورد همسرانشان ابزار نگرانی کرده بودند و پرسیده بودند آیا استفاده همسرانشان از این منابع نشانه بیماری آنها است و چه می توانند بکنند.                                                                                                                                                                                                                  استفاده از این سایتها، تصاویر و یا فیلم های سرگرمی برای بزرگسالان به خودی خودش موردی ندارد حتی بعضی زوج ها با هم به تماشای آنها می نشینند و برای رابطه جنسی شان ایده می گیرند. اما اگر یکی از آنها دوست نداشته باشد این کار را انجام دهد و دیگری مجبورش کند و یا روابطی در این منابع باشد که با حقارت یکی از طرفین همراه باشد و فرد دیگر به امتحان آن رابطه اصرار کند می تواند اثرات مخربی بر روی رابطه زوج ها بگذارد.                                                                                                                                                           چگونگی تشخیص اینکه کسی اعتیاد جنسی دارد:                                                                                                                                                                             1 - مشغولیت ذهنی، یعنی در اکثر ساعت های روز به این موضوع فکر می کنید. مثلا یا به این فکر می کنید که بار بعدی که به اینترنت وصل شدید به کدام سایت ها سرکشی کنید و یا اینکه به مطالبی که دیده اید و ارتباط هایی که برقرار کرده اید فکر می کنید.                                                                                                                                                       2 - تعداد دفعاتی که برای جستجو در این سایتها به انترنت وصل می شوید بیشتر از تعدادی است که خودتان می خواهید. مثلا پیش خودتان می گویید: " الان می روم دیگر تا فردا نمی روم" اما تا فردا باز هم این کار را انجام می دهید.                                                                                                                                                                                       3 - اگر بخواهید جلوی خودتان را بگیرید اما نتوانید.                                                                                                                                                                                4 - وقتی که بالاخره موفق می شوید که برای یک مدت سراغ کامپیوتر نروید، مدام دلهره و بی قراری دارید. می دانید که کار درستی کرده اید اما ناراحتید که این کار متوقف شده است.                                                                                                                              5 - زمانی که احساس تنهایی می کنید و یا از موضوعی ناراحت هستید و مشکلی در زندگی تان پیش آمده به سراغ سایتهای جنسی اینترنت می روید.                                                                                                                                                                    6 - مدام به دنبال منابع جدید، محرک تر و مهیج تر هستید چون دیگر تصاویر قبلی ارضایتان نمی کند. مثل کسی که معتاد به هروئین است و مدام مباید میزان مصرف را بالا ببرد تا احساس سرمستی اش حفظ شود.                                                                                                                                                                                                            7 - اگر کسی از شما بپرسد که مثلا " داری چکار می کنی پای اینترنت" دروغ می گویید. حتی اگر برای گرفتن کمک پیش دوستتان و یا متخصص بروید ممکن است به او نگویید که چند بار این کار را انجام می دهید و خجالت می کشید (یعنی می دانید که کارتان درست نیست) و یا در وضعیت انکار هستید. به خصوص برای متخصص، دانستن اینکه شما به نوع فیلم ها و تصویری بیشتر علاقه نشان می دهید بسیار کمک کننده است.                                                                                                                                                                         اگر با مشاور و یا پزشکتان رو راست نباشید شاید نتوانند تشخیص درست را بدهند و این به ضرر خودتان است چون مدت ها وقت و پولتان را صرف درمانی خواهید کرد که چون از اول درست تشخیص داده نشده موثر نخواهد بود.                                                                                                                                                                                               اگر با خواندن این نشانه ها احساس می کنید که رفتار اعتیاد گونه ای به اینترنت دارید و یا همسرتان این حالت ها را دارد، اولین مرحله این است که با خودتان خلوت کنید. یک ورق کاغذ بردارید و پاسخ این سئوالات را بدهید:                                                                                                                                                                                               1 - این رفتار من ( اعتیاد جنسی به منابع تصویری و اینترنتی ) چه ضررهای مالی به من زده و می زند؟                                                                                                                                                                                                                                  2 - چه اثر نامطلوبی بر روی روابطم با افراد خانواده، همسر، دوستان و غیره داشته و دارد؟                                                                                                                             3 - چه اثری بر روی روابط من با فرزندانم دارد؟ (مثلا همین که فکر کنید فرزند شما ممکن است به تصاویر و فیلم هایی که شما دارید دسترسی پیدا کند و دچار انحرافات جنسی بشود خیلی تکان دهنده است)                                                                                                                                                                                                                      4 - چه اثر نامطلوبی بر روی سلامتی ام دارد؟                                                                                                                                                                                     5 - چه اثر نا مطلوبی بر روی روحیه و روانم دارد؟ (احساس گناه و شرمندگی)                                                                                                                                             6 - چه اثر نامطلوبی بر روی رسیدن من به هدفهایم در زندگی می گذارد؟ مثلا شنونده ای که گفته بودند مجرد هستند و بخاطر اینکه تمام مدت به صحنه های جنسی که دیده اند فکر می کنند نمی توانند در اجتماع حضور پیدا کنند، (می ترسم بقیه متوجه بشوند؛ نمی توانم با هیچ خانمی ارتباط داشته باشم چون می ترسم آن خانم حس کند که به چی فکر می کنم و هر کسی را که می بینم در موردش خیالبافی جنسی می کنم و بعد بسیار شرمنده می شوم)، یا شنونده دیگری که گفته بودند نمی توانند بر روی درسشان تمرکز کنند.                                                                                                                                                       7 - چه اثر نامطلوبی بر روی وضعیت شغلی تان دارد؟ هستند کسانی که جدای از قضیه اینکه نمی توانند بر روی کارشان تمرکز کنند و بازده کاری شان افت می کند، در حین نگاه کردن به این تصاویر توسط کسی دیده شده اند و کارشان را از دست داده اند.                                                                                                                                                                                                                     حتی ممکن است روانپزشک برای شما دارویی تجویز کند که همراه با تمرین های رفتاری تان به ترک شما کمک کند. همچنین می توانند به گروه های خودجوشی معرفی تان کنند که هر ماه ملاقات می کنند و همدیگر را در مراحل ترک حمایت می کنند.                                           وابسته شدن و اعتیاد جنسی داشتن به سایتهای سرگرمی بزرگسالان روی روابط اجتماعی فرد هم تاثیر می گذارد:                                                                                                                                                                                                                     افرادی که از منابع اینترنتی برای برقراری ارتباطات جنسی استفاده می کنند معمولا افرادی هستند که از نظر برقراری ارتباطات صمیمانه و عاطفی با افراد مشکل دارند که ریشه این مشکل می تواند در خانواده آنها باشد، یعنی زمانی که کودک بودند و چگونگی ارتباطی که با والدین خود داشتند و ورود این افراد به روابط جنسی اینترنتی آنها را در معرض انزوای بیشتر قرار می دهد.                                                                                                                          اگر فردی به این نوع ارتباط عادت کند ممکن است به مرور زمان در برقراری ارتباط جنسی با انسانهای واقعی دچار مشکل شود و در پیدا کردن همسر دلخواه و برقرار کردن رابطه جنسی با وی دچار مشکل شود. فراموش نکنید که شما کامپیوتر را زمانی روشن می کنید که دلتان می خواهد و آمادگی بودن در یک رابطه را دارید. اگر از یک رابطه یا سایت خسته شوید می توانید با تغییر سایت به فضای جدید و رابطه جدیدی وارد شوید اما در شرایط واقعی نمی توانید به همسرتان بگویید برای چند ساعت محو شو و بعدا ظاهر شود و یا برای چند ساعت می خواهم برای تنوع با شخص دیگری باشم و غیره.                                                                                                                                                                                           در ضمن تعداد افرادی که از طریق اینترنت مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند رو به افزایش است و افراد باید اطمینان حاصل کنند که از خطرات احتمالی که در کمینشان است در امان هستند. مثلا اینکه پولی را پرداخت می کنند اما سرویسی را که انتظار داشتند دریافت نمی کنند و دستشان هم به جایی نمی رسد.                                                                                                                                                                                   یا اینکه از نظر قانونی با محدودیت های این سایت ها آشنا باشند، مثلا اینکه تماشای تصاویری که افراد زیر سن قانونی یعنی زیر 18 و در بعضی کشورها زیر 16 را شامل می شود ممنوع است و استفاده از این سایت ها از طرف دولتها مورد کنترل است و یا حتی بعضا از طرف پلیس سایتهایی ساخته می شود که بعد که فرد وارد آنها می شود و چت می کند و قرار و مدار می گذارد پلیس بر سر قرار رفته و فرد را دستگیر می کند.                                                                                                                                                                           در مورد اثر استفاده بیش از حد و یا معتادگونه از این سایتها بر روی روابط زوج ها باید گفت که: همین که خانمهای شنونده برنامه با من تماس گرفتند و ابراز نگرانی کردند نشانه واضحی از تداخل این رفتارها با روابط زوج ها دارد. بررسی دلیلش هم خیلی ساده است:                                                                                                                                            - وقت گذراندن پای کامپیوتر می تواند ساعت ها وقتی را که می توانید با همسرتان و یا فرزندانتان بگذرانید را پر کند.                                                                                                                                                                                                           - رابطه جنسی از راه دور و اینترنتی هماهنطوری که گفتم با رابطه واقعی فرد با شریک جنسی اش تفاوت دارد و در صورتی که به آن نوع ارتباط عادت کرده باشید رابطه با همسرتان می تواند لذتش را از دست بدهد.                                                                                                                                                                                                               - زمانی که پای اینترنت هستید در اکثر مواقع می توانید با تغییر دادن محرک ها (مثلا عکس ها و غیره) زمان انزالتان را به تعویق بیاندازید چون کنترل آن دست خودتان است و در نتیجه در رابطه واقعی تان ممکن است دچار عدم کنترل بر روی انزالتان شوید یعنی یا زودتر و یا دیرتر از زمانی که می خواهید به انزال برسید.                                                                                                                                                                                                          - کسی که برای داشتن رابطه جنسی و یا صحبت جنسی (همان چت کردن جنسی) با شما رابطه ای را آغاز می کند، در اکثر مواقع برایش لذت بردن جنسی مهم است و بس، بنابراین ممکن است تصورات ناواقعی از یک رابطه جنسی را به شما عرضه کند که بعدها نتوانید از رابطه خودتان با هسرتان بگیرید و مایوس بشوید...                                                                  ]]> اسراری مربوط به غذاهای فست فود-دکتر امیر ملکشاهی 2011-10-10T22:36:31+01:00 2011-10-10T22:36:31+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/18 مسئول سایت پزشک من در آمریکا بیش از 300 نوع رستوران زنجیره ای فست فود وجود دارد و این رستوران ها بیش از 40 درصد فروش کل رستوران های آمریکا را دارند.                          ‌                                    مثل اینک در آمریکا بیش از 300 نوع رستوران زنجیره ای فست فود وجود دارد و این رستوران ها بیش از 40 درصد فروش کل رستوران های آمریکا را دارند.                          ‌                                    مثل اینکه باید علاقه ی این ملت به برگرها و سرخ کردنی ها را کاهش داد. از طرف دیگر، دولت برای مبارزه با چاقی و بیماری های مربوط به آن دست به عملیات های مختلف زده است و مردم را تشویق می کند تا بیشتر از میوه و سبزیجات استفاده کنند. اما حال که آمریکایی ها سالانه بیش از 110 بیلیون دلار برای غذاهای فست فود خرج می کنند، فکر نمی کنم که این طرح ها کارآمد باشند.                          ‌                                                                           بله، این غذاها ارزان است و اندازه اش هم می تواند هر گرسنه ای را سیر کند. اما کمی صبر کنید. این راهنمایی ها و اسرار را در مورد غذاهای فست فود بخوانید و بعد قضاوت کنید.                             ‌                                                                                                  ببینید رستوران فست- فود مورد علاقه ی شما چطور غذایتان را آماده می کند:                      سیب زمینی سرخ کرده تان طعم سیب زمینی نمی دهد—طعم گوشت می دهد                  همه می دانند که خوردن یک برگر بدون سیب زمینی سرخ کرده در کنارش اصلاً مزه نمی دهد. به همین دلیل است که همه ی رستوران های زنجیره ای فست-فود در طی این سال ها سعی کرده اند که هنر سرخ کردن را به خوبی یاد بگیرند تا بتوانند مشتریانشان را راضی و خوشحال نگاه دارند.                          ‌                                                                                                                      ‌                                                                                چیزی که انسانهای متوسط متوجه نمی شوند این است که طعم سیب زمینی سرخ کرده شان به طعم خود سیب زمینی برنمی گردد بلکه مربوط به طریقه ی سرخ کردن آن است. تا همین چند سال پیش، سیب زمینی ها در رستوران های مک دونالد با 93 درصد پیه گاو سرخ می شد و در سیب زمینی سرخ کرده هایشان روغن اشباع بیشتری حتی نسبت به برگرها وجود داشت.
به خاطر تبلیغات منفی که بر علیه بالا بودن حجم کلسترول غذاهای مک دونالد در آمریکا شد، این رستوران ها در سال 1990 به استفاده از روغن های گیاهی روی آوردند. هرچند مک دونالد هنوز هم از ترکیبی به اسم "چاشنی طبیعی" که از یک حیوان به دست می آید استفاده می کند (تا به حال فاش نشده است که کدام حیوان).                           ‌                                                                                                                                                   در میلک-شیک ها، از فراورده های جانبی حیوانات استفاده می شود                                  یک میلک-شیک متوسط توت فرنگی در یک رستوران فست-فود از 50 نوع ماده ی شیمیایی مختلف درست شده است که برای شناسایی بیشتر آنها نیاز به یک دانشمند است. به جز چهار پنج ترکیبی که روی خود محصول نوشته می شود، آنها چیزی به اسم طعم دهنده های طبیعی نیز استفاده می کنند که همانطور که در بالا ذکر شد ممکن است از یک ماده طبیعی گرفته شده باشند، اما نه به آن صورت که شما انتظار دارید.                          ‌                                                                                                                                                 اداره ی کل دارو و غذاها اصرار دارد که حتماً در محصولات غذایی از "طعم دهنده" هایی استفاده شود که واقعاً منبعی طبیعی داشته باشند. منابع طبیعی شامل گیاهان، ادویه جات، مخمرها، ریشه ها، میوه ها، سبزیجات، گوشت گاو، مرغ و سایر حیوانات می باشد. بنابراین، ممکن است طعم دهنده ی طبیعی که در میلک-شیک توت فرنگی شما استفاده شده است، واقعاً از توت فرنگی نباشد.                          ‌                                                                           در واقع، متوجه شده ایم که بیشتر رستوران های فست-فود از فرآورده های حیوانی مثل ژلاتین برای طعم دادن به میلک-شیک هایشان استفاده می کنند.                          ‌                                                                                                                                        در برگر مرغتان ممکن است گوشت گاو پیدا کنید                          ‌                                 شواهد بسیاری هست که می گوید همبرگرهای رستوران های فست-فود واقعاً از گوشت گاو درست نمی شوند. اینجا می خواهیم کمی به رستوران های فست-فود اعتبار بدهیم: اکثر این رستوران ها امروزه 100 درصد از گوشت گاو استفاده می کنند. اما چیزی که متوجه شده ایم این است که بسیاری از محصولات با گوشت مرغ این رستوران ها نیز حاوی گوشت گاو است، به خصوص ناگت ها و ساندویچ ها. در این غذاها هم برای مزه دار کردن از گوشت گاو استفاده می شود.                          ‌                                                                                                                      ‌                                                                                     به  استثنای ساندویچ های نیم مرغ-نیم گوشت، در بیشتر محصولات دیگر از افزودنی های طعم دهنده استفاده می شود.                          ‌                                                            وقتی یک چیزبرگر سفارش می دهید، احتمالاً همان چیزی نخواهید بود که انتظار داشتید. همه چیز در رستوران های فست-فود در یک روغن سرخ می شود، به همین دلیل ممکن است همه چیز طعم یکسانی داشته باشد.                          ‌                                                     الان می پرسید که پس چطور این رستوران ها اینقدر پولدار شده اند، وقتی همه چیز طعم روغن می دهد. بله، این رستوران ها به غذاها افزودنی های طعم دهنده میزنند. این افزودنی ها توسط دانشمندان در آزمایشگاه ها ساخته می شود که در کار خود خبره هستند. ممکن است فردی که برگر شما را درست کرده است، دستهایش را نشسته باشد .                          ‌                                                                                                                           مجله ی داتلین که معروف به فاش اسرار صنعت های بزرگ است، اولین رسانه ای بود که درمورد نظافت کلی رستوران های فست-فود تحقیقاتی انجام داد.                                                روزنامه نگاران داتلین به طور سری و مخفی برای کشف کثیفی 10 تا از بهترین رستوران های زنجیره ای فست-فود رفتند. بعد از تحقیق در مورد 1000 رستوران در 38 ایالت آمریکا، متوجه شدند که تعداد کمی از آنها مسائل نظافتی را رعایت می کرده اند.                          ‌                                                                                                                                در این تحقیقات، کارکنان این مجله حتی حشرات و جانورهایی (مرده و زنده) و کثافت و آشغال هم در این غذاها پیدا کردند. در تاکوبل کالیفرنیا مردی در غذای خود آدامس جویده شده پیدا کرده بود. در وندی شیکاگو، یک موش مرده در آشپزخانه ی رستوران دیده شده بود.               در بیش از 60 درصد رستوران ها تخلفات بحرانی که در تشخیص نظافت یک رستوران مورد توجه قرار می گیرد، داشته اند. می دانید متداول ترین این تخلفات چه بوده است؟ بله، شسته نبودن دست های کارکنان رستوران (در بیشتر این رستوران ها حتی در دستشویی ها صابون وجود نداشته است)، دمای نامناسب برای نگاهداری مواد غذایی، گوشت های نپخته و  نگاه داشتن غذاها توسط کارکنان بدون استفاده از دستکش.                          ‌                                                                                                                      ‌                                 غذاهای فست-فود حاوی مواد آلرژی زا هستند، اما  به شما نمی گویند کدام مواد در غذاهای فست-فود از مواد مختلفی استفاده می شود. بنابراین اگر آلرژی غذایی دارید، بهتر است از در سوسیس بوریتو ی رستوران مک دونالد بیش از 50 نوع مواد مختلف استفاده میشود که شامل شیر، تخم مرغ، گندم، شیره ی ذرت و گروهی از مواد شیمیایی و نگاه دارنده ها است.           بعضی از این رستوران ها اعلام می کنند که ممکن است بعضی از غذاهایشان حاوی مواد آلرژی زا باشند ولی هیچگاه نمی گویند که کدام مواد آلرژی زا.

سیب زمینی سرخ کرده ها، 100 درصد از سیب زمینی درست نشده اند                                                                              وقتی رستوران های فست-فوت تازه شروع به کار کردند، در سیب زمینی سرخ کرده ها 100درصد از سیب زمینی استفاده می شد که هر روز صبح پوست کنده شده و خلال می شد. اما امروزه دیگر از سیب زمینی های منجمد استفاده می شود.                          ‌                                                                                                                      ‌                    از آنجا که با منجمد شدن رنگ سیب زمینی ها تغییر می کند (وقتی در دمای 45 درجه فارنهایت انبار می شوند) برای جلوگیری از تغییر رنگ، در موقع عملیات کاشت باید سولفیت به آنها افزوده شود. پوست کندن و خلال شدن آنها هم که دیگر همه توسط دستگاه انجام می گیرد.             برای سفید کردن سیب زمینی ها هم از دی اکسید سولفور استفاده می شود. همچنین گاهاً از شکر نیز برای شیرین تر کردن سیبزمینی ها استفاده می شود.                          ‌               به علاوه ی این مواد نگاه دارنده، سیب زمینی ها در روغن های هیدروژن دار نیز سرخ می شوند که به دوام و ماندگاری سیب زمینی ها کمک می کند. اما این روغن ها منجر به بیماری های قلبی، دیابت و سرطان می شود.                          ‌                                                                                                                      ‌                                                    ملت فست-فود خور                         ‌                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــ                         ‌                                                                       حال که پرده از اسرار مربوط به غداهای فست-فود برداشته شد، دیگر می دانید که چه می خورید. پس قبل از اینکه غذای فست-فود بعدی خود را سفارش دهید، کمی بیشتر فکر کنید. ]]>
Breast Cancer سرطان پستان-دکتر امیر ملکشاهی 2011-10-10T21:20:46+01:00 2011-10-10T21:20:46+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/16 دکتر ملکشاهی سرطان‌ پستان‌ عبارت‌ است‌ از رشد بدخیم‌ بافت‌ پستان‌. سرطان‌ پستان‌ امکان‌ دارد به‌ گره‌های‌ لنفاوی‌ همجوار، ریه‌ها، پرده‌ جنب‌ (پوشاننده‌ ریه‌ها)، استخوان‌ (به‌ خصوص‌ جمجمه‌)، لگن‌، و کبد گسترش‌ یابد. سرطان‌ پستان‌ قبل‌ از 30 سالگی‌ نادر است‌، و سن‌ حداکثر بروز آن‌ 65-45 سالگی‌ است‌. میزان‌ بروز سرطان‌ پستان‌ پس‌ از یائسگی‌ افزایش‌ می‌یابد.                          & سرطان‌ پستان‌ عبارت‌ است‌ از رشد بدخیم‌ بافت‌ پستان‌. سرطان‌ پستان‌ امکان‌ دارد به‌ گره‌های‌ لنفاوی‌ همجوار، ریه‌ها، پرده‌ جنب‌ (پوشاننده‌ ریه‌ها)، استخوان‌ (به‌ خصوص‌ جمجمه‌)، لگن‌، و کبد گسترش‌ یابد. سرطان‌ پستان‌ قبل‌ از 30 سالگی‌ نادر است‌، و سن‌ حداکثر بروز آن‌ 65-45 سالگی‌ است‌. میزان‌ بروز سرطان‌ پستان‌ پس‌ از یائسگی‌ افزایش‌ می‌یابد.                                                                                                                                                  • علایم‌ شایع‌                                                                                                                                                                                                                            در مراحل اولیه علایمی وجود ندارند، اما با کمک ماموگرافی (عکسبرداری از پستان) می توان سرطان را در این مرحله بدون علامت تشخیص داد.                                                        تورم‌ یا وجود یک‌ توده‌ در پستان‌                                                                                 احساس‌ مبهمی‌ از ناراحتی‌ در پستان‌، بدون‌ وجود درد واقعی‌                                           به‌ داخل‌ کشیده‌ شدن‌ نوک‌ پستان‌                                                                            به‌ هم‌ خوردن‌ شکل‌ و انحناهای‌ طبیعی‌ پستان‌                                                              به‌ وجود آمدن‌ فرورفتگی‌ در سطح‌ پستان‌                                                                     بزرگ‌ شدن‌ گره‌ های‌ لنفاوی‌ زیر بغل‌ (در مراحل‌ انتهایی‌)                                                  خون‌آلود بودن‌ ترشحات‌ پستان‌ (به‌ ندرت‌)                                                                                                                                                                                           • علل‌ : ناشناخته است‌.                                                                                                                                                                                                              • عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر                                                                                                                                                                                                           در یک‌ خانم‌ بالای‌ 50 سال‌ خطر بیشتر است‌.                                                               در خانم‌هایی‌ که‌ بچه‌دار نشده‌اند یا اینکه‌ در سال‌های‌ آخر دوران‌ باروری‌ بچه‌دار شده‌اند.           سابقه‌ خانوادگی‌ سرطان‌ پستان‌ (به‌ خصوص‌ مادر یا خواهر)                                             سابقه‌ وجود تومورهای‌ خوش‌خیم‌ پستان‌ (بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌)                               زود آغاز شدن‌ قاعدگی‌ در نوجوانی‌؛ دیر شروع‌ شدن‌ یائسگی‌؛ وقوع‌ اولین‌ بارداری‌ پس‌ از 30 سالگی‌                                                                                                             سابقه‌ سرطان‌ پستان‌ در یک‌ پستان‌                                                                          سابقه‌ قرار گرفتن‌ در معرض‌ اشعه‌                                                                             در بیمارانی‌ که‌ سرطان‌ آندومتر رحم‌ یا سرطان‌ تخمدان‌ دارند.                                            در مورد خطر احتمالی‌ سرطان‌ پستان‌ ناشی‌ از هورمون‌ درمانی‌ جایگزین‌، مطالعات‌ نتایج‌ ضد و نقیضی‌ را ارایه‌ داده‌اند و اتفاق‌ نظر واقعی‌ در این‌ زمینه‌ وجود ندارد.                                                                                                                                                            • پیشگیری‌                                                                                                                                                                                                                              - معاینه‌ ماهانه‌ پستان‌ از نظر وجود علایم‌ سرطان‌ توسط‌ خود فرد                                       - انجام‌ معاینات‌ توسط‌ پزشک‌ به‌ طور مرتب‌                                                                   - انجام‌ یک‌ ماموگرافی‌ روتین‌ به‌ عنوان‌ مقیاس‌ پایه‌ در سن‌ 40-35 سالگی‌. از آن‌ به‌ بعد باید ماموگرافی‌ تا 49 سالگی‌ هر یک‌ یا دو سال‌ یک‌ بار و پس‌ از 50 سالگی‌ سالانه‌ انجام‌ شود.        - رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و کم‌چربی‌ داشته‌ باشید. (البته‌ نتایج‌ مطالعات‌ در زمینه‌ ارتباط‌ رژیم‌ پرچربی‌ با سرطان‌ پستان‌ در انسان‌ غیرقطعی‌ هستند).                                                            - اگر باردار هستید، بهتر است‌ به‌ نوزادی‌ که‌ قرار است‌ متولد شود از پستان‌ خود شیر دهید. در خانم‌هایی‌ که‌ از پستان‌ خود به‌ نوزادشان‌ شیر می‌دهند میزان‌ بروز سرطان‌ پستان‌ کمتر است‌.   - گاهی‌ ممکن‌ است‌ دارویی‌ به‌ نام‌ تاموکسیفن‌ برای‌ خانم‌هایی‌ که‌ خطر سرطان‌ پستان‌ در آنها بالا است‌ تجویز می‌شود.                                                                                                                                                                                                              • عواقب‌ مورد انتظار                                                                                               در صورتی‌ که‌ سرطان‌ پستان‌ زود تشخیص‌ داده‌ و درمان‌ شود، علاج‌پذیر است‌. میزان‌ بقای‌ ده‌ ساله‌ بیماران‌، به‌ مرحله‌ بالینی‌ بیماری‌ در هنگام‌ تشخیص‌ بستگی‌ دارد.                                                                                                                                                      • عوارض‌ احتمالی‌                                                                                                 گسترش‌ به‌ اعضای‌ حیاتی‌ بدن‌ در صورتی‌ که‌ درمان‌ زود انجام‌ نشود.                                   عوارض‌ جانبی‌ داروهای‌ ضد سرطان‌ و اشعه‌ درمانی‌                                                       عوارض‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌ (عفونت‌ زخم‌، محدود شدن‌ حرکات‌ شانه‌)                                                                                                                                                       • • • درمان‌                                                                                                                                                                                                                               • اصول‌ کلی‌                                                                                                                                                                                                                             - آزمایشات‌ تشخیصی‌ عبارتند از: معاینه‌ بالینی‌، نمونه‌برداری‌، و ماموگرافی‌. پس‌ از تشخیص‌، سایر بررسی‌ها مثل‌ سونوگرافی‌، اسکن‌ استخوان‌، عکس‌برداری‌ از قفسه‌ سینه‌، و اسکن‌ کبد انجام‌ خواهند گرفت‌.                                                                                              - تصمیم‌گیری‌ برای‌ درمان‌ خیلی‌ پیچیده‌ و اغلب‌ گیج‌کننده‌ است‌. اطمینان‌ حاصل‌ کنید که‌ تمام‌ انتخاب‌ها برای‌ شما توضیح‌ داده‌ شده‌ باشد و شما خطرات‌ و مزایای‌ هر کدام‌ از روش‌های‌ درمانی‌ را کاملاً فهمیده‌ باشید. این‌ خیلی‌ مهم‌ است‌ که‌ آگاهی‌ شما در این‌ زمینه‌ بالا باشد، زیرا در واقع‌ شما عضوی‌ از تیم‌ درمان‌ هستید.                                                              - عمل‌ جراحی‌ برای‌ برداشتن‌ تکه‌ای‌ از پستان‌، یا کل‌ پستان‌، گره‌های‌ لنفاوی‌، مجاری‌ لنفاوی‌، و عضلات‌ زیر پستان‌ (گاهی‌)                                                                                      - اشعه‌ درمانی‌ (گاهی‌)                                                                                         - هورمون‌ درمانی‌ یا شیمی‌ درمانی‌ (گاهی‌)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • رژیم‌ غذایی‌                                                                                                      هیچ‌ رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود. تغذیه‌ مناسبی‌ داشته‌ باشید.                                                                                                                                                              » » در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید                                                                                                                                                                                   اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان یک‌ توده‌ یا تغییرات‌ دیگری‌ را در پستان‌ کشف‌ کرده‌اید.       اگر یکی‌ از موارد زیر پس‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ رخ‌ دهد:                                                ـ تهوع‌ یا استفراغ‌، تب‌، تورم‌ در بازو                                                                             ـ دردی‌ که‌ با دارو کنترل‌ نشود.                                                                                 - اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند..نکاتی که در بالا گفته شد فقط توضیحاتی کلی درباره بیماری سرطان پستان بود و درپایان سلامت تمامی شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم--دکتر امیرملکشاهی ]]> خودبیمار انگاری-دکتر امیر ملکشاهی 2011-10-10T20:50:19+01:00 2011-10-10T20:50:19+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/14 دکتر ملکشاهی •توضیح‌کلی‌                                                                                 &nb •توضیح‌کلی‌                                                                                                                                                                                                                           خودبیمارانگاری‌ عبارت‌ است‌ از اختلالی‌ که‌ در آن‌ فرد قویاً اعتقاد دارد که‌ مبتلا به‌ یک‌ بیماری‌ جدی‌ یا مرگبار است‌، علی‌رغم‌ این‌ که‌ معاینات‌ و بررسی‌های‌ پزشکی‌ کامل‌ و همه‌ جانبه‌ هیچ‌ مشکلی‌ را نشان‌ نداده‌اند. فرد معمولاً در مورد بیماری‌ها، تشخیص‌ و درمان‌ آنها اطلاعات‌ زیادی‌ کسب‌ می‌کند زیرا به‌ پزشکان‌زیادی‌مراجعه‌کرده‌وتحت‌بررسی‌های‌زیادی‌قرارمی‌گیرد.                                                                                                                              •علایم‌شایع‌                                                                                                                                                                                                                            اضطراب‌ و شکایت‌ مداوم‌ از وجود علایمی‌ در هر قسمتی‌ از بدن‌. مشغولیت‌ ذهنی‌ در رابطه‌ با احتمال‌ ابتلا به‌ بیماری‌ قلبی‌ یا سرطان‌ در این‌ افراد زیاد دیده‌ می‌شود. علایم‌ ممکن‌ است‌ تغییر کنند اما اعتقاد فرد به‌ این‌ که‌ یک‌ بیماری‌ جدی‌ دارد پا برجا می‌ماند. علایمی‌ که‌ بیشتر از بقیه‌ از آنها شکایت‌ وجود دارد، عبارتند از بی‌خوابی‌، مشکلات‌ جنسی‌ و ناراحتی‌ گوارشی‌ مثل‌ نفخ‌، آروغ‌ زدن‌ و دل‌ پیچه‌. علایمی‌ که‌ فرد از آنها شکایت‌ دارد ممکن‌ است‌ تغییر کنند و بسیار اختصاصی‌، عمومی‌ یا مبهم‌ باشند.                                                                                                                                                                                                                •علل‌                                                                                                                                                                                                                                    احتمالاً عارضه‌ای‌ از سایر اختلالات‌ روانی‌ است‌، اما علت‌ آن‌ قطعی‌ نیست‌. خود بیمار انگاری‌ در افرادی‌ که‌ قبلاً یک‌ بیماری‌ جسمانی‌ واقعی‌ در کودکی‌ داشته‌اند یا در ارتباط‌ نزدیک‌ با یک‌ خویشاوند بیمار بوده‌اندبیشتردیده‌می‌شود.                                                                                                                                                                                      • عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر                                                                ناشناخته‌هستند.                                                                                                                                                                                                                      • پیشگیری‌ راه‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ از آن‌ شناخته‌ نشده‌ است‌. باید سعی‌ شود به‌ کودک‌ بیمار توجه‌ بیش‌ از حد مبذول‌ نشود. به‌ هنگام‌ سلامتی‌ نیز باید به‌ کودک‌ به‌ حدکافی‌ محبت‌ کرد و از وی‌ حمایت‌ به‌ عمل‌آورد.                                                                                                                                                                                                                             • عواقب‌ مورد انتظار معمولاً به‌ درمان‌ مقاوم‌ است‌. اکثر بیماران‌ تا آخر عمر بر این‌ اعتقاد باقی‌ می‌مانند که‌یک‌بیماری‌جدی‌دارندومرتباًبه‌پزشکان‌مختلف‌مراجعه‌می‌کنند.                                                                                                                                                                         •عوارض‌احتمالی‌هدردادن‌پول‌برای‌کارهای‌پزشکی‌غیرضروری‌وگاهی‌خطرناک‌اصراربرانجام‌اعمال‌جراحی‌یا مصرف‌داروهای‌غیرضروری‌                                                                                                                                                                       درمان‌                                                                                                                                                                                                                               •اصول‌کلی‌                                                                                                                                                                                                                             شرح‌ حال‌ و معاینه‌ بالینی‌ ، بررسی‌های‌ پزشکی‌ برای‌ رد در یک‌ بیماری‌ جسمی‌ ، ارزیابی‌ روانی‌                                                                                                                         برای‌ اعضای‌ خانواده‌ زندگی‌ کردن‌ با این‌ افراد غالباً مشکل‌ است‌ زیر آنها مرتب‌ نگران‌ هستند و نیازمند توجه‌. این‌ افراد واقعاً رنج‌ می‌برند و باید سعی‌ شود که‌ از آنها حمایت‌ به‌ عمل‌ آید. رفتار مثبت‌ که‌ به‌ شکایات‌ جسمی‌ مربوط‌ نیست‌راتشویق‌کنیدوجایزه‌دهید.به‌هیچ‌عنوان‌مشوق‌«نقش‌بیمار»برای‌فردنباشید.                                                                               خود بیماران‌ هم‌ باید سعی‌ کنند تا به‌ جای‌ علایم‌ روی‌ سایر جنبه‌ها یا مشکلات‌ زندگی‌ تمرکز کنند. باید سعی‌شودازرفتن‌پیش‌پزشکانمختلف‌به‌طوردایمی‌وانجامآزمایشات‌مکررخودداری‌شود.                                                                                                                                                                                                                         • داروها معمولاً دارویی‌ برای‌ این‌ اختلال‌ ضرورت‌ ندارد. پزشک‌ ممکن‌ است‌ داروهای‌ آرام‌بخش‌ به‌طور کوتاه‌مدت‌تجویزکند.                                                                                                                                                                                                                   •ژیم‌غذایی‌رژیم‌خاصی‌توصیه‌نمی‌شود.ازمصرف‌الکل‌جداًخودداری‌کنید.                                                                                                                                                               »»دراین‌شرایط‌به‌پزشک‌خودمراجعه‌نمایید                                                                                                                                                                                   اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ خود بیمار انگاری‌ را دارید و می‌خواهید که‌ کمک‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ بگیرید.اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. آرام‌بخش‌های‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانی‌ یا وابستگی‌ ایجاد نمایند.
]]>
...:: شایع ترین اختلالات جنسی مردان ::...دکتر امیر ملکشاهی 2011-10-09T21:25:54+01:00 2011-10-09T21:25:54+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/12 دکتر ملکشاهی اختلالات جنسی به عملکرد جنسی فرد مربوط است و با بیماریهای مقاربتی، بیماریهای تکامل جنسی و یا انحرافات جنسی تفاوت دارد. اکثر اختلالات جنسی بسته به نوع و دلیل بروزشان باید با همکاری پزشک، روانشناس یا مشاوران زوجها، به صورت همزمان مورد بررسی و درمان قرار گیرد تا نتیجه موفقیت آمیز باشد.                                    &

اختلالات جنسی به عملکرد جنسی فرد مربوط است و با بیماریهای مقاربتی، بیماریهای تکامل جنسی و یا انحرافات جنسی تفاوت دارد. اکثر اختلالات جنسی بسته به نوع و دلیل بروزشان باید با همکاری پزشک، روانشناس یا مشاوران زوجها، به صورت همزمان مورد بررسی و درمان قرار گیرد تا نتیجه موفقیت آمیز باشد.                                                                                                                                                                                               شایع ترین اختلالات جنسی شناخته شده برای مردان شامل ناتوانی جنسی، انزال زودرس، انزال دیررس و یا دردناک، درد به هنگام نزدیکی و کاهش میل جنسی است. البته واژه ناتوانی جنسی در حال حاضر دیگر استفاده نمی شود و بجای آن" نعوظ مشکل دار" یا "اختلال نعوظ" مورد استفاده قرار می گیرد.                                                                                                                                                                                                          بر طبق آخرین تعاریف مطرح شده در انجمن جهانی سلامت جنسی، انزال زودرس یا زود انزالی به حالتی گفته می شود که فرد نتواند زمان به انزال رسیدنش را کنترل کند و یا اینکه به حدی زود به انزال برسد که شریک جنسی اش از ارتباط جنسی لذت کافی نبرد. این اختلال از شایع ترین دلایل مراجعه به متخصصین گزارش شده است. شرح کامل این اختلال، دلایل و درمان های موثر آن در برنامه ششم به تفصیل آمده است. این توضیحات برای دوستانی که در فهرست آدرس الکترونیکی دکتر سارا هستند ارسال شده است.                                                                                                                                                                        اختلال نعوظی یا نعوظ مشکل دار (با نام پیشین ناتوانی جنسی) به حالتی گفته میشود که فرد در ایجاد و حفظ نعوظ خود دچار مشکل باشد. باید توجه داشت که کسی که تنها چند بار و تحت شرایطی چون خستگی و یا مصرف الکل دچارنعوظ مشکل دار شده لزوما دچار اختلال نعوضی نیست.                                                                                                                                                                                                                                    تشخیص قطعی این اختلال با پزشک اورولوژیست (کلیه و مجاری ادرار) است. این اختلال ممکن است بر اثر برهم خوردن تعادل هورمونی، مشکل موضعی اعصاب و یا خونرسانی در ناحیه تناسلی باشد و یا ریشه عاطفی و روانی داشته باشد. برخی داروها هم می توانند اثر معکوس بر روی نعوظ داشته باشند. در هر کدام از این موارد پزشک متخصص مربوطه باید فرد را مورد درمان قرار دهد. مصرف داروهای موجود در بازار و یا اینترنت و یا قطع کردن دارو بدون نظر پزشک توصیه نمیشود. بدلیل اینکه ممکن است این داروها با شرایط جسمی فرد هماهنگی نداشته باشد و برای سلامتی فرد خطر ایجاد کند.                                                                                                                                                                                         برای تشخیص و درمان نعوظ مشکل دار قدم اول مراجعه به پزشک است. در مرحله اول بررسی بالینی انجام میشود و تاریخچه سلامتی فرد بررسی میشود. و آزمایش خونی انجام میشود که در آن میزان هورمونهای موثر در عملکرد جنسی بررسی میشود. هورمونهایی چون: پرولاکتین، تستوسترون، تیروئید و غیره.                                                                                                                                                                                                          پس از این مرحله چنانچه هورمونها نیاز به تنظیم شدن داشته باشند داروهای لازم تجویز میشود. در صورتی که میزان هورمونها طبیعی بود، قدم بعدی این است که پزشک و بیمار تصمیم بگیرند که بر اساس مشاهدات بالینی و تجربه فرد آیا احتمال اختلال در خون رسانی آلت تناسلی وجود دارد یا خیر. چنانچه هر دو به این گمان رسیدند، فرد برای آزمایش بعدی ارجاع داده میشود که سونوگرافی ازنحوه جریان خون در آلت تناسلی است. معمولا برای انجام این آزمایش تزریق وضعی انجام میشود که به روشن تر شدن نتیجه آزمایش کمک میکند.                                                                                                                                                      در این حالت اگر نتیجه این باشد که اختلالی در سیستم خونرسانی آلت وجود دارد، بسته به نوع این اختلال (مثلا آیا مشکل در ورود خون به آلت است یعنی فرد اصلا حالت نعوظ پیدا نمیکند و یا در اینکه خون سریع از آلت خارج میشود بنابراین فرد نمیتواند نعوظ خود را حفظ کند) مصرف داروهایی چون ویاگرا زیر نظر پزشک می تواند بسیار مفید باشد. استفاده از حلقه های نگهدارنده در پایه آلت تناسلی هم میتواند مفید باشد. کاندوم هم در نگهداری بیشتر نعوظ می تواند کمک کننده باشد چون باعث میشود که خون دیرتر آلت را ترک کند. تزریق موضعی هم جزو درمانهایی است که برای ایجاد نعوظ مفید است.                                                                                                                                                                                 در برخی موارد فرد نیاز به انجام آزمایشات پیشرفته تر دارد. مثلا اگر فرد به هر دلیلی از جمله وارد آمدن ضربه به ناحیه تناسلی و یا در نتیجه درمانهایی که برای برخی سرطان ها استفاده میشود و غیره، دچارکم احساسی در ناحیه تناسلی شود باید آزمایشات مربوط به اعصاب ناحیه تناسلی را انجام داد و درمانهای لازم برای آن را پیش گرفت. بعضی اوقات هم ممکن است جراحی اعصاب و عروق پیشنهاد شود که بسته به شرایط فرد میزان موفقیتهای متفاوتی خواهد داشت.                                                                                                                                                                                                                                   برخی اوقات پس از بررسی بالینی اولیه پزشک فرد را به متخصصان مربوطه دیگر ارجاع می دهد. به عنوان مثال اگر فرد نعوظ صبحگاهی دارد و در هنگام خودارضایی هم مشکلی ندارد اما در حین نزدیکی با شریک جنسی اش دچار مشکل نعوظ می شود بهترین نتیجه را از مراجعه به روان درمانگر جنسی و انجام تمرین های داده شده خواهد گرفت. این کار باید پس از انجام معاینات پزشکی لازم و اطمینان از سلامت فیزیولوژیک توسط پزشک انجام شود.                                                                                                                                                     در ایران نقش روان درمانگران جنسی را روانپزشکان بر عهده دارند. اما معمولا چون افراد به دنبال راه حل های سریع هستند درمانهای پزشکی را ترجیح میدهند. مشکل نعوظ جزو اختلالات جنسی است که تا درصد قابل توجهی قابل درمان است. یعنی چنانچه از یک طریق نتوان مشکل را حل کرد راه دیگری وجود دارد. در همین جا تاکید می کنم که سرکوفت زدن و تحقیر کردن فردی که دچار نعوظ مشکل دار است اصلا کمکی به حل مشکل نمی کند و متاسفانه در جوامعی که مردها باید به عنوان فردی قوی و بدون نقص همیشه مهار زندگی را در دست بگیرند، این فشار چندین برابر است.                                                                                                                                                                                                          انزال دیررس و فقدان انزال یعنی حالتی که فرد دیرتر از زمانی که میخواهد به انزال میرسد و یا در درصد بسیار کمی از افراد حالتی است که انزال اتفاق نمی افتد. این حالت ممکن است همیشگی باشد و یا تنها در مواقع خاصی اتفاق بیافتد. که مراحل تشخیص و درمان آن تقریبا شبیه به مورد بالا است. یعنی فرد ابتدا به پزشک (معمولا اورولوژیست) مراجعه میکند و بعد از آزمایشات و معاینات کافی تحت درمان قرار میگیرد و یا در صورت لزوم به متخصص دیگری ارجاع داده میشود.                                                                                                                                                                                                                             بعضی اوقات این اختلال ناشی از مسائل عاطفی زوج ها است و یا ریشه درمسائل روحی و تربیتی فرد دارد. یعنی مثلا فرد بطور ناخودآگاه از بچه دار شدن ترس دارد و همین باعث میشود که انزال دیررس را تجربه کند و یا اختلافات زناشویی باعث عصبانیت و دلخوری فرد از همسرش شده و فشار روحی این قضیه این اختلال را سبب شده است.                                                                                                                                                               برخی اوقات هم فرد دچار اختلال فیریولوژیک است و یا مجموعی از این شرایط. اشخاصی که اصلا به انزال نمیرسند باید تحت بررسیهای پزشکی قرار بگیرند. این حالت ممکن است دلایل متعددی داشته باشد مثلا به دلیل این باشد که مایع منی بجای خروج از آلت، به داخل برمیگردد و یا ممکن است اصلا تولید نشود. در هرصورت مشورت با پزشک اورولوژیست (متخصص کلیه و مجاری ادرار) قدم اول برای تشخیص علت این اختلال است.                                                                                                                                                                   اختلال بعدی کاهش میل جنسی است. این اختلال هم میتواند به سبب بر هم خوردن تعادل هورمونی مثلا کم بودن هورمون تستسترون، اختلال کارکرد مغز بطور خاص غده هیپوتالاموس و یا مشکلات عاطفی- رابطه ای و یا روانی باشد. معمولا این اختلال باید زیر نظر متخصصین علوم پزشکی و روان شناختی توام درمان شود تا بهترین نتیجه را بدهد. برخی داروها از جمله بعضی انواع داروهای ضد افسردگی میتواند روی میل جنسی افراد نقش معکوس داشته باشند. اما هرگونه تغییر در مصرف این داروها باید زیر نظر پزشک مربوطه انجام شود.                                                                                                                
]]>
آموزش برخی اقدامات در وضعیت های اورژانسی 2011-10-09T21:08:55+01:00 2011-10-09T21:08:55+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/11 دکتر ملکشاهی در هر موقعیت‌ اورژانس‌، باید از یک‌ مجموعه‌ اقدامات‌ مشخص‌ پیروی‌ کنید. از این‌ طریق‌، شما قادر خواهید بود موارد ضروری‌ را اولویت‌بندی‌ کنید و شخصاً تصمیم‌گیری‌ کنید. گام‌های‌ اصلی‌ عبارتند از: ارزیابی‌ وضعیت‌، بی‌خطر کردن‌ محل‌، ارایه‌ کمک‌های‌ اورژانس‌ و کمک‌ گرفتن‌ از دیگران‌. قبل‌ از دست‌ زدن‌ به‌ هر کاری‌، سعی‌ کنید بر احساسات‌ خود غلبه‌ کنید و یک‌ لحظه‌ بیندیشید. بسیار مهم‌ است‌ که‌ خود را در معرض‌ خطر قرار ندهید بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ خطرناک‌ است‌، به‌ سرعت‌ وارد نشوید. به‌ خطر وجود گاز در هر موقعیت‌ اورژانس‌، باید از یک‌ مجموعه‌ اقدامات‌ مشخص‌ پیروی‌ کنید. از این‌ طریق‌، شما قادر خواهید بود موارد ضروری‌ را اولویت‌بندی‌ کنید و شخصاً تصمیم‌گیری‌ کنید. گام‌های‌ اصلی‌ عبارتند از: ارزیابی‌ وضعیت‌، بی‌خطر کردن‌ محل‌، ارایه‌ کمک‌های‌ اورژانس‌ و کمک‌ گرفتن‌ از دیگران‌. قبل‌ از دست‌ زدن‌ به‌ هر کاری‌، سعی‌ کنید بر احساسات‌ خود غلبه‌ کنید و یک‌ لحظه‌ بیندیشید. بسیار مهم‌ است‌ که‌ خود را در معرض‌ خطر قرار ندهید بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ خطرناک‌ است‌، به‌ سرعت‌ وارد نشوید. به‌ خطر وجود گاز یا بنزین‌ دقت‌ کنید. به‌ علاوه‌، سعی‌ نکنید همه‌ کارها را به‌ تنهایی‌ انجام‌ بدهید.                                                                                                                                                                                                                             •اولویت‌های‌کمک‌های‌اولیه‌                                                                                                                                                                                                          وضعیت‌ را ارزیابی‌ کنید. به‌ سرعت‌ و با حفظ‌ خونسردی‌، آنچه‌ را که‌ رخ‌ داده‌ تحت‌ نظر بگیرید و به‌ دنبال‌ هرگونه‌ خطر تهدیدکننده‌ خود یا مصدوم‌ بگردید. هرگز خود را در معرض‌ خطر قرار ندهید.محل‌ را از خطر عاری‌ کنید. در حد توان‌، مصدوم‌ را از خطر محافظت‌ کنید اما به‌ محدودیت های‌ خودتان‌ هم‌ واقف‌ باشید.  کمکهای‌ اورژانس‌ را ارایه‌ دهید.وضعیت‌ تمام‌ مصدومان‌ را ارزیابی‌ کنید تا بتوانید اولویتها را مشخص‌ کنید و اول‌ آنهایی‌ را که‌ دچار وضعیت‌های‌ تهدیدکننده‌ حیات‌ هستند درمان‌ کنید.                     از دیگران‌ کمک‌ بگیرید. به‌ سرعت‌ مطمئن‌ شوید که‌ هرگونه‌ کمک‌ طبی‌ ضروری‌ یا کمک‌های‌ تخصصی‌ درخواست‌ شده‌اند و در راه‌ هستند.                                                                                                                                                                                     • ارزیابی‌ وضعیت‌                                                                                                                                                                                                                        رویکرد شما باید بسیار سریع‌ و در عین‌ حال‌ با حفظ‌ خونسردی‌ و کنترل‌ باشد. اولویت‌های‌ کاری‌ شما عبارتند از: شناسایی‌ هرگونه‌ خطر برای‌ خودتان‌، مصدوم‌ و ناظران‌، سپس‌ بررسی‌ امکانات‌ موجود و نوع‌ کمکی‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ آن‌ نیاز داشته‌ باشید. هنگامی‌ که‌ پیشنهاد کمک‌ به‌ شخص‌ می‌دهید، بگویید که‌ از مهارت‌های‌ کمک‌های‌ اولیه‌ برخوردار هستید. اگر هیچ‌ پزشک‌، پرستار یا افراد کارآزموده‌ دیگری‌ در محل‌ حضور ندارند، با خونسردی‌ مسؤولیت‌ را بپذیرید.            ابتدا سؤالات‌ زیر را از خود بپرسید:                                                                             آیا خطر همچنان‌ وجود دارد؟                                                                                     آیا جان‌ کسی‌ در معرض‌ خطر فوری‌ قرار دارد؟                                                               آیا ناظری‌ برای‌ کمک‌ وجود دارد؟                                                                                آیا من‌ به‌ کمک‌ تخصصی‌ نیاز دارم‌؟                                                                                                                                                                                                  •  بی‌خطر کردن‌ محل‌                                                                                                                                                                                                                  شرایطی‌ که‌ منجر به‌ وقوع‌ حادثه‌ شده‌ است‌، می‌تواند همچنان‌ خطرزا باشد. فراموش‌ نکنید که‌ امنیت‌ خودتان‌ در درجه‌ اول‌ قرار دارد. اغلب‌ اقدامات‌ ساده‌ (مثل‌ خاموش‌ کردن‌ یک‌ سوییچ‌) برای‌ بی‌خطر کردن‌ محل‌ کفایت‌ می‌کند. اگر نمی‌توانید خطر تهدیدکننده‌ حیات‌ را از بین‌ ببرید، باید سعی‌ کنید بین‌ مصدوم‌ و محل‌ خطر، قدری‌ فاصله‌ ایجاد کنید و در صورت‌ امکان‌، میزان‌ خطر را به‌ حداقل‌ برسانید. به‌ عنوان‌ آخرین‌ اقدام‌، باید مصدوم‌ را از محل‌ خطر دور کنید (به‌ مبحث‌ « جابه‌جا کردن‌ بیماران‌ » مراجعه‌ کنید). معمولاً برای‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ به‌ تجهیزات‌ و کمک‌های‌ تخصصی‌ نیاز خواهید داشت‌.                                                                                                                                                                                                          بی‌خطر کردن‌ وسیله‌ نقلیه‌ در برخورد با مصدومی‌ که‌ داخل‌ وسیله‌ نقلیه‌ است‌، خاموش‌ کردن‌ سوییچ‌ در اولویت‌ قرار دارد. این‌ عمل‌ خطر ایجاد آتش‌سوزی‌ ناشی‌ از شمع‌ اتومبیل‌ را کاهش‌ می‌دهد.                                                                                                                                                                                                                                  • ارایه‌ کمک‌های‌ اورژانس‌                                                                                                                                                                                                              پس‌ از بی‌خطر شدن‌ محل‌، به‌ سرعت‌ یک‌ بررسی‌ مقدماتی‌ و ارزیابی‌ اولیه‌ از هر مصدوم‌ انجام‌ دهید تا مصدومانی‌ را که‌ به‌ کمک‌های‌ اولیه‌ اورژانس‌ نیاز دارند، فوراً درمان‌ کنید. به‌ هر حال‌، درخواست‌ کمک‌ ضروری‌ را به‌ تأخیر نیندازید؛ در صورت‌ امکان‌، از یک‌ ناظر بخواهید که‌ این‌ کار را انجام‌ دهد. برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ وجود یا عدم‌ وجود تنفس‌ در مصدوم‌، به‌ قفسه‌ سینه‌ وی‌ نگاه‌ کنید. در مورد هر مصدوم‌، موارد زیر را بررسی‌ کنید:                                                                آیا مصدوم‌ هوشیار است‌؟                                                                                       آیا راه‌ تنفس‌ باز است‌؟                                                                                           آیا مصدوم‌ نفس‌ می‌کشد؟                                                                                      آیا نشانه‌های‌ گردش‌ خون‌ در مصدوم‌ وجود دارند؟ مشاهدات‌ شما، اولویت‌ها و نیز زمان‌ نیاز به‌ کمک‌ و میزان‌ کمک‌ موردنیاز را تعیین‌ می‌کنند.                                                                                                                                                                                      انجام‌ کمک‌های‌ اورژانس‌ به‌ محض‌ برطرف‌ شدن‌ خطر، ارزیابی‌ اولیه‌ را انجام‌ دهید: بررسی‌ کنید که‌ آیا راه‌ تنفس‌ مصدوم‌ باز است‌، نفس‌ می‌کشد و نشانه‌های‌ کار کردن‌ قلب‌ و گردش‌ خون‌ وجود دارند یا خیر.                                                                                                                                                                                                                       • کمک‌ گرفتن‌ از دیگران‌                                                                                                                                                                                                                 گاهی‌ امکان‌ دارد که‌ همزمان‌ با چندین‌ کار مواجه‌ شوید: حفظ‌ امنیت‌، تماس‌ تلفنی‌ برای‌ درخواست‌ کمک‌ و آغاز کمک‌های‌ اولیه‌. می‌توانید از افراد دیگری‌ برای‌ انجام‌ کارهای‌ زیر کمک‌ بخواهید:                                                                                                                                                                                                                                  • بی‌خطر کردن‌ محل‌                                                                                             انجام‌ تماس‌ تلفنی‌ برای‌ درخواست‌ کمک‌                                                                     آوردن‌ تجهیزات‌ کمک‌های‌ اولیه‌                                                                                  کنترل‌ ترافیک‌ و ناظران‌                                                                                            کنترل‌ خونریزی‌ یا نگه‌ داشتن‌ یک‌ اندام‌                                                                         خلوت‌ کردن‌ اطراف‌ مصدوم‌                                                                                       انتقال‌ مصدوم‌ به‌ یک‌ مکان‌ بی‌خطر                                                                                                                                                                                                   برخورد با ناظران‌ ممکن‌ است‌ افراد حاضر در صحنه‌ حادثه‌ بتوانند به‌ راه‌های‌ مختلف‌ به‌ شما کمک‌ کنند (مثلاً آوردن‌ تجهیزات‌ یا کنترل‌ کردن‌ سایر ناظران‌). به‌ آنها بگویید که‌ آموزش‌های‌ مربوط‌ به‌ کمک‌های‌ اولیه‌ را پشت‌ سر گذارده‌اید و درخواست‌های‌ خود را با صراحت‌ مطرح‌ کنید.                                                                                                                                      • کنترل‌ کردن‌ ناظران‌                                                                                                                                                                                                                   واکنش‌های‌ ناظران‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ شود که‌ شما نگران‌ یا حتی‌ عصبانی‌ شوید. ممکن‌ است‌ این‌ افراد هیچ‌ آموزشی‌ درباره‌ این‌ کمک‌های‌ اولیه‌ ندیده‌ باشند و احساس‌ ترس‌ یا بی‌فایده‌ بودن‌ کنند. در صورتی‌ که‌ این‌ عده‌ خود در حادثه‌ حضور داشته‌ باشند و یا شاهد آن‌ بوده‌اند، ممکن‌ است‌ آسیب‌ دیده‌ باشند و قطعاً دلواپس‌ و نگران‌ خواهند بود. اگر به‌ هر طریقی‌ نیاز به‌ کمک‌ یک‌ ناظر داشتید، این‌ مطالب‌ را فراموش‌ نکنید. روشی‌ قاطعانه‌ توأم‌ با خوش‌ رفتاری‌ به‌ کار بگیرید. ]]> اثر اعتیاد جنسی برروی روابط زوج ها وراه های درمان آن- دکتر امیر ملکشاهی 2011-10-06T22:27:35+01:00 2011-10-06T22:27:35+01:00 tag:http://pezeshkeman.mihanblog.com/post/6 دکتر ملکشاهی در این قسمت بیشتر روی صحبت های من با افرادی است که در رابطه زناشویی و یا رابطه جنسی متعهد با فردی هستند اما به اعتیاد جنسی هم دچار هستند.                                                            &nb در این قسمت بیشتر روی صحبت های من با افرادی است که در رابطه زناشویی و یا رابطه جنسی متعهد با فردی هستند اما به اعتیاد جنسی هم دچار هستند.                                                                                                                                                                می خواهیم ببینیم که اعتیاد جنسی این افراد چه اثری روی رابطه شان می گذارد و اینکه باید چه نکاتی را در مورد رابطه شان در نظر بگیرند و در نهایت درمانهایی را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کنیم.                                                                                                                                                                                                                           اول اشاره ای می کنیم به اینکه در شرایطی که یکی از طرفین دچار اعتیاد جنسی هست بر سر طرف مقابلش چه میاید چون همانطوری که می دانیم در خیلی از موارد اعتیاد جنسی، فرد معتاد اصلا نمی داند و یا نمی تواند درکی از حال شریک جنسی اش داشته باشد.                                                                                                                                       عکس العمل های طرف مقابل:                                                                                                                                                                                                       - بی تفاوتی؛ اینکه طرف مقابل فرد معتاد خودش را پس می کشد و دیگر برایش مهم نیست چه در رابطه شان می گذرد.                                                                                                                                                                                                              - شریک جنسی ممکن است رابطه جنسی بیشتری برقرار کند که بتواند شریک جنسی اش را از اعتیادش منحرف کرده و دوباره به سمت خودش جذب کند.                                                                                                                                                                  - رابطه جنسی شان سرد می شود و ممکن است خودش را مقصر بداند و فکر کند که به خاطر مشکلات ازدواجشان بوده که همسرش به سمت آن اعتیاد کشیده شده است. یا می ترسد رابطه جنسی داشته باشد که مبادا شریک جنسی اش به خاطر اعتیادش رابطه جنسی پرخطری را تجربه کرده باشد و از او بیماری های مقاربتی بگیرد.                                                                                                                                                                - انکار؛ قبول اینکه همسرش دچار این مشکل شده آسان نیست.                                                                                                                                                             - شوک؛ اگر به یکباره متوجه این عادت شریک جنسی اش بشود ممکن است دچار شوک بشود (مثلا در مورد اعتیادهای اینترنتی).                                                                                                                                                                                                  - در مواردی که فرد به بیش خواهی جنسی دچار است. مثلا هر روز طلب رابطه جنسی می کند. همسرش ممکن است احساس کند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته که اثرات روحی نامطلوب آن را در برنامه های پیش شرح دادم، ممکن است احساس عصبانیت شدید کند و در نهایت دیگر نتواند زندگی با همسرش را تحمل کند.                                                                                                                                                                         - همسر فرد به نقش والد در می آید و می خواهد مشکل همسرش را حل کند که این تعادل رابطه شان را بر هم می زند. چون فردی که به اعتیاد جنسی مبتلا است در قالب بچه خطاکار و همسرش در قالب والد سرزنش کننده می شود و مدام به سئوال کردن از او می پردازد که مثلا کجا بودی؟ چکار کردی؟ فلان ساعت خانه باش و غیره.                                                                                                                                                                         اما زمانی می رسد که فردی که در قالب کارآگاه رفته، متوجه می شود که رودست خورده و همسرش هنوز هم به رفتار جنسی خارج از قائده خود ادامه می دهد و این می تواند یک بحران شدید در رابطه به وجود بیاورد.                                                                                                                                                                                                       در این حالت نه تنها رابطه زناشویی زوج به کل از بین می رود بلکه همسر فرد معتاد هم ممکن است به چک کردن و کنترل وی معتاد شود، یعنی به جای اینکه فرد اول اعتیاد جنسی اش مداوا شود فرد دوم هم دچار اعتیاد فکری و رفتاری می شود و مشکل دو چندان می شود.                                                                                                                                                                                                                                                    مهارتهایی که در رفتار درمانی شناختی به افراد آموخته می شود:                                                                                                                                                            - فرد مدتی روی خودش کار می کند که اصلا ریشه مسئله اش را متوجه بشود و بعد تشویق می شود که هر وقت آماده بود با شریک زندگی اش و یا کسی که با او زندگی می کند موضوع را در میان بگذارد و معمولا این مرحله اگر زیر نظر مشاور روانشناس باشد بهتر است چون باید همزمان با ناراحتی های روحی که برای شریک جنسی فرد هم پیش میاد مواجه شد و آنها را تحت مشاوره قرار داد وگرنه ممکن است رابطه زوج از هم بپاشد.                                                                                                                                                              - به فرد آموزش داده می شود که در زمان های معینی از روز با خودش خلوت کند و اگر جای ساکتی دراز بکشد و یا در موقعیت راحتی بنشیند و تمرین های تمرکز و آرامش بخش انجام دهد مثلا فقط بر روی نفس هایش تمرکز کند.                                                                                                                                                                                           - عوض کردن سبک زندگی فرد به نوعی که فرد کم تر در معرض مواد تحریک کننده باشد و در فعالیت های فیزیکی (ورزشی) و معنوی شرکت کند. مصرف الکل و مواد مخدر یا محرک را کم یا قطع کند.                                                                                                                                                                                                                                 - روش های کنترل عصبانیت (در مواقعی که فرد می خواهد به عادتش برگردد اما می خواهد خودش را کنترل کند).                                                                                                                                                                                                                  - فراگیری اینکه چه موقع در مقابل خواسته های درونی بایستید و به طور خلاصه در نه گفتن مهارت پیدا کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              نکته هایی که در طول دوره درمان باید در نظر داشت:                                                                                                                                                                            - در طول دوره درمان هرچه زودتر شریک زندگی در جریان قرار بگیرد و او را همراهی کند بهتر است، چون نه تنها درمان موثر است بلکه می شود روی رابطه زوج ها هم کار کرد چون مراحل متعددی را از زمان تشخیص تا ترک کامل باید طی کنند که روی رابطه شان اثر می گذارد و همسر فرد هم به حمایت احتیاج دارد.                                                                                                                                                                                              - زمانی که فرد در دوران ترک است ممکن است از رابطه جنسی مشمئز بشود و یا در بر قراری رابطه جنسی حالت عصبانیت داشته باشد که با رابطه جنسی شان تداخل کند.                                                                                                                                          - مهم این است که همسر فرد بداند که نمی تواند او را تحت کنترل دربیاورد.                                                                                                                                                                                                                                                                     در سال 1992 پژوهشی انجام شد که نشان می دهد که در بین خانمها و آقایان تفاوتهایی از این نظرها وجود دارد. مردها بیشتر ناراحت می شوند که زن ها در رابطه جنسی باشند تا عاطفی، ولی زن ها بیشتر از اینکه همسرشان در رابطه عاطفی با زن دیگری باشد ناراحت می شوند تا اینکه صرفا رابطه جنسی داشته باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مراحلی که زوج ها در دوران ترک تجربه می کنند:                                                                                                                                                                                 1 - الگوهای قبلی دعواها و کدورتها بر می گردد و اختلافات زوج ها بالا می گیرد. باید روی رابطه شان هم کار کنند نه اینکه فقط بر روی فرد معتاد تمرکز کنند.                                                                                                                                                                   2 - هنگامی که مشکل اعتیاد فرد حل می شود، مشکلات دیگر جنسی زوج ها رو می شود.                                                                                                                           3 - برگشت رابطه زوج ها به صورت عادی مدتی زمان می برد، چون مدت ها بوده که روی موضوع سومی که اعتیاد فرد مقابل بوده تمرکز کرده بودند و حالا دوباره باید بر روی رابطه شان تمرکز کنند مثل کسی که مدتی است راه نرفته و دوباره راه رفتن تا مدتی برایش سخت است.                                                                                                                                4 - طرفین در زمان های متفاوت به نقطه ای می رسند که بتوانند به رابطه شان متعهد باشند.                                                                                                                         5 - حلقه دوستانشان متفاوت می شود و ممکن است در طول این زمان تعدادی از دوستانشان را از دست بدهند.                                                                                                                                                                                                                      6 - در برخی موارد وقتی که مشکل اعتیاد جنسی حل می شود اعتیادها و وسواسهای فکری و رفتاری دیگر از جمله خوردن و خرید کردن و غیره ممکن است در هر کدام از طرفین ظهور پیدا کند که در واقع وجود داشته اما به واسطه مهم تر بودن اعتیاد جنسی به چشم نمی آمده است.                                                                                                                           7 - بعضی اوقات افراد در دوران ترک دورابه به عادت خود بر می گردند و دعواها و حالت شک همسر هم بر می گردد و باز قضیه از اول تکرار می شود تا فرد دوباره به مرحله ترک برسد که این فرایند می تواند خیلی خسته کننده و مایوس کننده باشد برای هر دو طرف. در این هنگام بودن یک نفر سوم و یا یک حلقه حمایتی می تواند به زوج در پشت سر گذاشتن این دوران کمک کند.                                                                                                                                                                                                                                       8 - در بین بعضی زوج ها آنقدر فرد ترک می کند و دوباره آن عمل را تکرار می کند که نه تنها شریک جنسی فرد اطمینانش را از دست می دهد بلکه خود فرد هم از خودش نا امید می شود که آیا اصلا می تواند این اعتیاد را ترک کند یا خیر.                                                                                                                                                                                اما با کمی اعتقاد و خودباوری زوجها نه تنها می توانند اطمینان و اعتمادشان را نسبت به هم و رابطه شان بدست بیاورند و حتی رابطه شان به سطحی عمیق تر وارد می شود و زوج زندگی صمیمانه تری را تجربه خواهند کرد چون مرحله به این سختی را به کمک هم پشت سر گذاشته اند و موفق شده اند.                                                                                                                                                                                                                   یک موردی را هم در آخر اشاره کنم که بعضی از اعتیادهای جنسی مثل داشتن رابطه مکرر و پرخطر با افراد خیابانی را می شود برای همیشه کنار گذاشت اما در بعضی موارد دیگر مثل اعتیاد به خودارضایی کردن، فرد باید یاد بگیرد که این عمل را چطور در حد اعتدال نگهدارد وگرنه ترک کردن خودارضایی بطور دائم خیلی عملی نیست و برای افرادی که در رابطه جنسی هم نیستند خیلی توصیه نمی شود، به خصوص برای مردها به دلیل اینکه نیاز به خارج کردن مایع منی ساخته شده در بدن وجود دارد.                                                                                                                                                                                               ما معمولا توصیه میکنیم حداقل تا 6 ماه از داشتن رابطه جنسی خود داری کنید که کنترل فکر و رفتارتان را بدست بیاورید و بعد کم کم در حد 1 یا 2 بار در هفته لمس آلت را به آهستگی شروع کنید که به حساسیت اعصاب این منطقه عادت کنید و بدون فشار زیاد و دفعات غیرقابل کنترل هم بتوانید به لذت جنسی برسید.                                                                                                                                                                                                  اگر شما در رابطه جنسی باشید می توانید دوران 1 تا 3 ماه را بدون رابطه جنسی طی کنید    (البته با موافقت شریک جنسی تان) و بعد از این دوران رابطه جنسی را به صورت دخول با شریک جنسی تان داشته باشید اما از هرگونه تحریک جنسی دیگر مثل خودارضایی متقابل و غیره خود داری کنید تا به الگوی جدید رفتاری عادت کنید.    ]]>